Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 4.Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ­τα εξής θέματα:
  • Έννοια του ποσοστού
  • Προβλήματα με ποσοστά
  • Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρο­ς
  • Ισοεμβαδικά σχήματα
  • Εμβαδό τετραγώνου, ορθ. παραλ/μου, ορθ. τριγώνου 
  • Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - αντίστροφοι αριθμοί
  • Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
  • Σύνθετα προβλήματα
Λέξεις κλειδιά: ποσοστό, εμβαδό, ισοεμβαδικά σχήματα, αντίστροφοι αριθμοί, ομώνυμα κλάσματα. 
 
 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου