Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 5.Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα : 
  • Μονάδες μέτρησης μήκους­ - μετατοπές
  • Μονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
  • Προβλήματα γεωμετρίας
  • Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
  • Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
Λέξεις κλειδιά: επιφάνεια, γεωμετρία, μήκος, μονάδες μέτρησης. 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου