Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 7η ενότητα Γ' Γυμνασίου (Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους).

1. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρήμα.

σημαίνω: ……………………………. (γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα)
……………………………. (α΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα)
……………………………. (απαρέμφατο μέλλοντα)
……………………………. (α΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου)
……………………………. (γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου)
……………………………. (α΄ ενικό ευκτικής αορίστου)
……………………………. (γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου)
……………………………. (απαρέμφατο αορίστου)

φαίνομαι: ……………………………. (γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα)
……………………………. (β΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα)
……………………………. (απαρέμφατο μέλλοντα)
……………………………. (β΄ ενικό οριστικής αορίστου)
……………………………. (γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου)
……………………………. (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου)
……………………………. (β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου)
……………………………. (μετοχή αρσενικού γένους αορίστου)

ἀγγέλλω: …………………………… (α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα)
…………………………… (α΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα)
……………………………. (μετοχή θηλυκού γένους μέλλοντα)
…………………………… (β΄ ενικό οριστικής αορίστου)

…………………………… (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου)
…………………………… (α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου)
…………………………… (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου)
 

2. Συμπληρώστε το χρόνο που λείπει από τον πίνακα, διατηρώντας τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό και έγκλιση.

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                                                                 ΑΟΡΙΣΤΟΣ
φθεροῦσι(ν)
                                                                                           ἔκτεινατε
μαρανοῦμεθα
                                                                                           ἐκρίνατο
φανεῖσθε
                                                                                           ἤμυνας
σημανεῖς
 

3. Να σχηματίσετε τους τύπους μέλλοντα και αορίστου που σας ζητούνται για κάθε ρήμα.

τείνω: …………………. (γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα)
…………………. (α΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα)
…………………. (α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου)
…………………. (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου)
…………………. (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου)

φαίνομαι: …………………. (α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα)
…………………. (γ΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα)
…………………. (απαρέμφατο μέλλοντα)
…………………. (β΄ ενικό οριστικής αορίστου)
…………………. (α΄ ενικό υποτακτικής αορίστου)
…………………. (γ΄ πληθυντικό προστατικής αορίστου)

ἀνατέλλω:…………………. (γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα)
…………………. (μετοχή ουδετέρου γένους μέλλοντα)
…………………. (β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου)
…………………. (γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου)
…………………. (μετοχή αρσενικού γένους αορίστου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου