Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - Ενότητα 11. Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα.


Α. Κείμενο: Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4-6 (διασκευή)
Με τη διδασκαλία του κειμένου του Αρριανού επιδιώκεται οι μαθητές:

  • να γνωρίσουν ένα περιστατικό από τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου,
  • να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του χαρακτήρα του,
  • να αισθανθούν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις χώρες που ήταν υποτελείς στον Αλέξανδρο.
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
Διδακτικός στόχος: ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών και η επαφή τους με τα ομόρριζα του ουσ. πόλις τόσο στην α.ε. όσο και στη ν.ε.

Β2. Ετυμολογικά
Διδακτικός στόχος: η εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγή των ρημάτων από άλλα ρήματα, επιφωνήματα και επιρρήματα.

Γ. Σύνταξη
Διδακτικός στόχος: η κατανόηση της δομής μιας απλής πρότασης στην α.ε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου