Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 59 - Οι κυριότεροι σταθμοί στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης (1951 – 2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 59

    Οι κυριότεροι σταθμοί στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης (1951 – 2001)

 

Παράγοντες που οδήγησαν στην ευρωπαϊκή ενοποίηση

§  Οι καταστροφές που είχε υποστεί η Ευρώπη, κατά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
§  Η απώλεια των αποικιών που στερούσε την Ευρώπη από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
§  Η ανάδυση δύο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης.
§  Η τάση των ΗΠΑ να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς έβλεπαν σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη ένα αποτελεσματικό εμπόδιο στην επέκταση της σοβιετικής επιρροής.

Τα πρώτα βήματα

§  Η ίδρυση το 1951, με πρωτοβουλία του γάλλου υπουργού Οικονομικών Ζαν Μονέ, της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), στην οποία συμμετείχαν οι εξής χώρες: Γαλλία, Ομοσπονδιακή (Δυτική) Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο.
§  Η υπογραφή το 1957 στη Ρώμη από τις χώρες της ΕΚΑΧ της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

Παράγοντες που επηρέασαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση

§  Η ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στη γηραιά ήπειρο.
§  Η παγκόσμια πολιτική ατμόσφαιρα και οι διεθνείς συσχετισμοί δυνάμεων.

Η ωρίμανση της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Σύνταξη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, το 1985:
 • Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες διαμόρφωσης ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ενίσχυσης της οικονομικής συνοχής της Ευρώπης.
 • Καταρτίστηκαν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), δηλαδή ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης των ασθενέστερων κρατών – μελών.
Υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, το Φεβρ. του 1992:
 • Ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία ενσωμάτωσε την ΕΟΚ.
 • Τέθηκε ο στόχος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) έως το 1999.
 • Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Κοινότητας.
 • Θεσπίστηκαν η κοινή εξωτερική πολιτική και η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.
 • Το ευρώ υιοθετήθηκε ως νόμισμα έντεκα κρατών – μελών της ΕΕ από την 1η Ιαν. 1999.

Τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα είδος ευρωπαϊκής υπερκυβέρνησης στην οποία κάθε χώρα έχει έναν εκπρόσωπο.
 • Το Συμβούλιο Υπουργών, που συγκροτείται κάθε φορά από τους υπουργούς του ίδιου αντικειμένου.
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών των κρατών – μελών.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ε.Ε..
 • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου