Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 44 - Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο

ΕΝΟΤΗΤΑ 44
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο
Η αποκατάσταση των προσφύγων:
·         Η στέγαση και η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ένα άμεσο ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου. 
·         Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) βοήθησε την Ελλάδα να συνάψει δάνειο και ίδρυσε την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ).
·         Η ΕΑΠ ήταν ένας αυτόνομος οργανισμός που λειτούργησε, σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος, από το 1923 έως το 1930. Ασχολήθηκε κυρίως με την αποκατάσταση των προσφύγων στην ύπαιθρο.
·         Την αποκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις ανέλαβε κυρίως το ελληνικό κράτος που δημιούργησε προσφυγικούς συνοικισμούς ενώ οι ευκατάστατοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές που επέλεξαν οι ίδιοι. 
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους γηγενείς Έλληνες και στους πρόσφυγες: 
·         Οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν αρνητικά από τους γηγενείς, γιατί:
Ø  αποκαταστάθηκαν σε γη που οι ντόπιοι θεωρούσαν δική τους,
Ø  εργάζονταν με χαμηλά μεροκάματα προκαλώντας πτώση των αμοιβών,
Ø  ήταν στην πλειονότητά τους βενιζελικοί και αυτό τους έκανε ανεπιθύμητους στην αντιβενιζελική Παλαιά Ελλάδα,
Ø  είχαν πρωτάκουστα ονόματα, έτρωγαν άγνωστα φαγητά και οι γυναίκες τους εργάζονταν σε ξένες δουλειές. 
·         Για πολλά χρόνια ο όρος «πρόσφυγας» είχε υποτιμητική σημασία.
Οι συνέπειες για την Ελλάδα από την άφιξη των προσφύγων:
·         Σε πολιτικό επίπεδο
Ø  Εγκαταλείφθηκε η Μεγάλη Ιδέα, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων συγκεντρώθηκε μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους.
Ø  Με την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη ενισχύθηκε η εθνική ομοιογένεια.
Ø  Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί, ενώ αργότερα πολλοί έγιναν κομμουνιστές και σοσιαλιστές και πρωτοστάτησαν στους κοινωνικούς αγώνες.
·         Σε οικονομικό επίπεδο
Ø  Ενισχύθηκε η αγροτική οικονομία.
Ø  Τονώθηκε το εμπόριο και η βιομηχανία.
·         Σε κοινωνικό επίπεδο
Ø  Οι πρόσφυγες έφεραν στην Ελλάδα τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, το ρεμπέτικο τραγούδι και τη μαγειρική τους.
Ø  Με την έξοδο πολλών γυναικών προσφύγων αλλά και γηγενών στην εργασία άρχισε να αμφισβητείται η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι υποχείριο του άνδρα.
·         Σε πολιτισμικό επίπεδο
Ø  Οι πρόσφυγες ανανέωσαν τα ελληνικά γράμματα και τις τέχνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου