Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 4 - Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης και η εποχή του Ναπολέοντα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης
και η εποχή του Ναπολέοντα (1795-1815)
Η τρίτη και τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης, 1794 – 1799
Επικράτηση των μετριοπαθών Θερμιδοριανών, οι οποίοι:
·      ελέγχουν τη Συμβατική
·      ψηφίζουν νέο σύνταγμα (1795)
·      αναθέτουν την εκτελεστική εξουσία στο Διευθυντήριο.
Η εποχή του Ναπολέοντα,1799 -1815
Η αναρρίχησή του στην εξουσία:
·      Στα τέλη του 1799, ο Ναπολέων Βοναπάρτης καταλαμβάνει την εξουσία με τη συγκατάθεση του Διευθυντηρίου.
·      Ο Ναπολέων ανακηρύχθηκε Πρώτος Ύπατος το 1799 και τελικά Αυτοκράτορας το 1804, με τη στήριξη της αστικής τάξης.
Οι μεταρρυθμίσεις του:
·      Στη διοίκηση
·      Στην εκπαίδευση       με στόχο τον έλεγχο και την αποτελεσματικότερη
·      Στην οικονομία          λειτουργία της κρατικής μηχανής    
Το σημαντικότερο έργο του:
·      Η θέσπιση το 1804 ενός νέου νομικού κώδικα, του Ναπολεόντειου κώδικα.
Η εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα:
·      Αντιμετώπισε όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής.
·      Έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
·      Δημιούργησε βασίλεια – δορυφόρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.
·      Εφάρμοσε από το 1806 τον ηπειρωτικό αποκλεισμό σε βάρος της Αγγλίας.
Η γαλλική παρουσία στις ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισε την αντίδραση:
·      των ευγενών και του ανώτερου κλήρου
·      των λαϊκών στρωμάτων.
Η μάχη του Βατερλό το 1815 σήμανε το τέλος της κυριαρχίας του Ναπολέοντα.
Γαλλική επανάσταση και εποχή του Ναπολέοντα: μια αποτίμηση
·      Η αστική τάξη κατέλαβε την εξουσία.
·      Τα συμφέροντά της προωθήθηκαν με μεταρρυθμίσεις.
·      Οι αρχές του Διαφωτισμού έγιναν πολιτικά αιτήματα.
·      Η απολυταρχία γκρεμίστηκε στη Γαλλία και κλονίστηκε στην Ευρώπη.
·      Αναπτύχθηκε η ιδέα της σύμπτωσης των ορίων έθνους και κράτους.
·      Η εκκλησία διαχωρίστηκε από το κράτος.
·      Τα προνόμια καταργήθηκαν.
·      Ο λαός αναδείχτηκε σε κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
·      Αναπτύχθηκαν ιδέες και κινήματα που επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία.
Το Συνέδριο της Βιέννης
Τα θέματα του Συνεδρίου της Βιέννης (1814-15):
·      η επαναχάραξη των συνόρων.
·      η ανασυγκρότηση της απολυταρχίας.
·      η καταστολή των επαναστατικών ιδεών.
Η Ιερή Συμμαχία και η Παλινόρθωση (1815-1830):
·      Στα τέλη του 1815 ιδρύεται η Ιερή Συμμαχία, η οποία απαρτίζεται από τα προπύργια της απολυταρχίας, τη  Ρωσία, την Αυστρία και την Πρωσία.
·      Όλοι σχεδόν οι εκθρονισμένοι ηγεμόνες επανήλθαν στους θρόνους τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε Παλινόρθωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου