Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου

ΕΝΟΤΗΤΑ 36
Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας
·         Από τα μέσα του 19ου αιώνα πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στη Μικρά Ασία εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του Χάτι Χουμαγιούν και των θετικών οικονομικών προοπτικών.
·         Αν και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί αποτελούσαν την πλειονότητα, οι ελληνορθόδοξες κοινότητες είχαν έντονη παρουσία.
·         Οι Έλληνες ήταν πλειονότητα στη Σμύρνη, ενώ διέθεταν σημαντική παρουσία και σε άλλες πόλεις.
·         Η οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων:
Ø  Ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.
Ø  Λειτουργούσαν πολλά ελληνικά σχολεία.
Ø  Υπήρχαν τυπογραφεία, όπου εκδίδονταν ελληνικά βιβλία και εφημερίδες.  
Ο Ελληνισμός του Πόντου
·         Ζούσε οργανωμένος σε ελληνορθόδοξες κοινότητες.
·         Μεγάλα εμπορικά κέντρα: Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σαμψούντα
·         Κέντρο της ελληνικής παιδείας υπήρξε το «Φροντιστήριον της Τραπεζούντας», που είχε ιδρυθεί στα τέλη του 17ου αιώνα.
Οι διωγμοί του Μικρασιατικού Ελληνισμού
Αιτίες:
·         η ενίσχυση του τουρκικού εθνικισμού,
·         η επιδίωξη ισχυρών γερμανικών συμφερόντων να κερδίσουν κυρίαρχη θέση στην οθωμανική οικονομία.
Μέτρα εκδίωξης των Μικρασιατών Ελλήνων:
·      150.000 Έλληνες εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα με το επιχείρημα ότι θα έθεταν σε κίνδυνο τις τουρκικές πόλεις αν δέχονταν ελληνική επίθεση.
·      Οργανώθηκαν τα τάγματα εργασίας στα οποία κατατάσσονταν άνδρες άνω των 45 ετών, που οδηγούνταν για αγγαρείες σε λατομεία και δημόσια έργα στο εσωτερικό της χώρας, όπου εξοντώθηκαν κατά χιλιάδες.
Η κίνηση αυτονόμησης στον Πόντο
·         Στα τέλη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου εκδηλώθηκε αυτονομιστική κίνηση των Ελλήνων του Πόντου στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών.
·         Τον Ιαν. του 1920 ιδρύθηκε ομόσπονδο Ποντοαρμενικό κράτος σε εδάφη που κατοικούσαν Πόντιοι και Αρμένιοι, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη συνθήκη των Σεβρών αλλά η ζωή του υπήρξε σύντομη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου