Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 18 - Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την επανάσταση της 3η Σεπτεμβρίου 1843

ΕΝΟΤΗΤΑ 18
Από την άφιξη του Όθωνα (1833)
έως την επανάσταση της 3η Σεπτεμβρίου 1843
Η εκλογή και η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα:
Εμφύλιος πόλεμος -> Επέμβαση των Δυνάμεων -> Ορισμός του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας
Οι Μ. Δυνάμεις και η Βαυαρία υπέγραψαν τη συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 1832), με την οποία:
·      Ο Όθων αναγορευόταν Βασιλιάς της Ελλάδας.
·      Ως πολίτευμα του νέου κράτους ορίστηκε η απόλυτη μοναρχία.
·      Χορηγήθηκε στο ελληνικό κράτος ένα δάνειο 60 εκ. φράγκων.

Η περίοδος της Αντιβασιλείας 1833-1835

Ορισμός:
Ήταν μια επιτροπή αποτελούμενη από Βαυαρούς αξιωματούχους διορισμένους από τον πατέρα του Όθωνα, η οποία θα ασκούσε την εξουσία μέχρι την ενηλικίωσή του.
Τα κυριότερα μέλη της ήταν:
·      Ο Άρμανσμπεργκ, πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών.
·      Ο Μάουρερ, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την εκκλησία.
·      Ο Χάιντεκ, υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις.
Οι στόχοι της Αντιβασιλείας:
·      εθνική ανεξαρτησία,
·      βασιλική απολυταρχία,
·      συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης.
Η πολιτική της Αντιβασιλείας:
·      Διοίκηση
Ø  Η διοίκηση του κράτους ήταν συγκεντρωτική.
Ø  Η χώρα διαιρέθηκε σε 10 νομούς.
Ø  Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα.
  • Στρατός
Ø  Ο στρατός βασίστηκε σε 3.500 περίπου Βαυαρούς στρατιωτικούς.
Ø  Οι Έλληνες αγωνιστές δεν έγιναν δεκτοί στις ένοπλες δυνάμεις.
·      Δικαιοσύνη
Ø  Ιδρύθηκαν δικαστήρια.
Ø  Συντάχθηκαν νέοι νόμοι.
·      Εκπαίδευση
Ø  Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρεχόταν στα Δημοτικά σχολεία που είχαν επτά χρόνια διάρκεια και ήταν αλληλοδιδακτικά.
Ø  Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφερόταν:
        - από τα Ελληνικά σχολεία που ήταν τριτάξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των επαρχιών,
        - από τα Γυμνάσια που ήταν τετρατάξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των νομών.
Ø  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρεχόταν από το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1837, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Πολυτεχνικό Σχολείο, πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου.
·      Εκκλησία
Ø  Η ελληνική εκκλησία ορίστηκε  αυτοκέφαλη.
Ø  Έκλεισαν μοναστήρια που είχαν μικρό αριθμό μοναχών.
Η στάση των Ελλήνων έναντι της Αντιβασιλείας:
Δυσπιστία -> Εχθρότητα -> Συνωμοτικές κινήσεις.
Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα (1835-1843)
·      Εξεγέρσεις στην Ύδρα και τη Μεσσηνία -> Έλληνες στα ανώτερα αξιώματα.
·      Το 1841 διόρισε Έλληνα πρωθυπουργό, τον Αλ. Μαυροκορδάτο. 
Η 3η Σεπτεμβρίου 1843
Αιτίες της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843:
·      Η άρνηση του Όθωνα για μεταρρυθμίσεις.
·      Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
·     Οι περικοπές σε βάρος των στρατιωτικών.
Η γενική αναταραχή οδήγησε σε πολιτική κινητοποίηση με πρωτεργάτες τους: Α. Μαυροκορδάτο, Ι. Κωλέττη, Α. Μεταξά και Α. Λόντο -> Ο Όθωνας αναγκάστηκε να προκηρύξει εκλογές για Εθνοσυνέλευση που θα ψήφιζε σύνταγμα -> Τέλος της απόλυτης μοναρχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου