Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Σχεδιαγράμματα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 15 - Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί
Ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία
Ορισμοί:
·      Ιμπεριαλισμός = η πολιτική των ισχυρών κρατών με στόχο την εκμετάλλευση των αδύναμων και την απόκτηση περισσότερης δύναμης.
·      Αποικιοκρατία = η αναζήτηση και κατάκτηση από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη εδαφών εκτός Ευρώπης για εκμετάλλευση.
Κύρια αίτια της αποικιοκρατίας
·      Η ανάγκη των εκβιομηχανισμένων κρατών της Ευρώπης για εύρεση νέων αγορών για τα βιομηχανικά προϊόντα τους, πρώτων υλών, καυσίμων, νέων περιοχών για επένδυση των κεφαλαίων τους.
·      Η απόκτηση αποικιών, εμπορικών σταθμών και βάσεων και η ενίσχυση του  εθνικού γοήτρου.
Η κοινωνική βάση της αποικιοκρατίας
·      Η αστική τάξη.
·      Τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Πρωτοπόροι της αποικιοκρατίας
·      Οι εξερευνητές: αναζητούσαν γνώσεις και ανακάλυπταν συχνά νέες περιοχές.
·      Οι ιεραπόστολοι: διέδιδαν το χριστιανισμό.
·      Οι έμποροι: αναζητούσαν νέες αγορές.
Οι μέθοδοι αποικιοκρατικής πολιτικής
·      Η κατάκτηση εδαφών και η καθυπόταξη των κατοίκων τους.
·      Η οικονομική διείσδυση.
Η αποικιακή εξάπλωση
Αποικιοκρατικές δυνάμεις:
Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρωσία.
Αποικιοκρατούμενες περιοχές:
Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική.
Τα αποτελέσματα της αποικιοκρατίας
Για τις αποικίες:
·      Ο πλούτος τους λεηλατήθηκε.
·      Οι λαοί τους αντιμετωπίστηκαν ως κατώτεροι.
·      Οι πολιτισμοί τους υποτιμήθηκαν.
·      Οι αποικιοκράτες έφεραν στις αποικίες τα στοιχεία των πολιτισμών τους.
Για τα αποικιοκρατικά κράτη και τους λαούς τους:
·      Οδηγήθηκαν στην πολιτισμική αλαζονεία.
·      Οξύνθηκε ο μεταξύ τους ανταγωνισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου