Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - 9η ενότητα: Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης

Σ' αυτή την εν­ό­τητα: ­

  • Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των λέξεων μέσα στη φράση-πρόταση, τη δυνατότητα που έχουμε να τις συνδυάζουμε και να τις αντικαθιστούμε με άλλες (συνταγματικός - παραδειγματικός άξονας).
  • Θα αντιληφθούμε την ευελιξία και την οικονομία της ελληνικής γλώσσας.
  • Θα κατανοήσουμε τη χρήση ειδικού λεξιλογίου σε διαφορετικά είδη κειμένων.
  • Θα ασκηθούμε στο μετασχηματισμό ενός κειμένου σε διαφορετικό είδος λόγου.
  • Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για τη σχέση μας με το βιβλίο και τον κόσμο της γνώσης.
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά:
συνταγματικός άξονας, παραδειγματικός άξονας, έμφαση­.
 
 


 
 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου