Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - 8η ενότητα: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχω

Σ' αυτή την ενό­τητα:

  • Θα γνωρίσουμε την παρατακτική σύνδεση και το ασύνδετο σχήμα στο λόγο μας.
  • Θα μάθουμε ορισμένους συνδέσμους που χρησιμοποιούμε στην παρατακτική σύνδεση.
  • Θα μελετήσουμε τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούμε στην παρατακτική σύνδεση και το ασύνδετο σχήμα.
  • Θα συνεχίσουμε τη μελέτη αφηγηματικών κειμένων και τις παρατηρήσεις μας πάνω στο λόγο της αφήγησης.
  • Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε για τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο παρελθόν και στην εποχή μας, είτε αθλούμαστε οι ίδιοι είτε μας αρέσει να παρακολουθούμε αγώνες.
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά:
­περίοδος, κύρια/ανεξάρτητη πρόταση, εξαρτημένη/δευτερεύουσα πρόταση, σύνδεσμοι, παρατακτική σύνδεση, κόμμα, τελεία, ασύνδετο σχήμα, αντικειμενική στάση, υποκειμενική στάση.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου