Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - 5η ενότητα: Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου

Σ' αυτή την ενότ­­ητα:

  • Θα καταλάβουμε το βασικό ρόλο του ρήματος στην πρόταση.
  • Θα μάθουμε τις μορφές του ρήματος και θα συσχετίσουμε μερικές από αυτές με τη σημασία του.
  • Θα μάθουμε ποια είναι τα συνδετικά ρήματα και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν στην περιγραφή.
  • Θα αντιληφθούμε πώς παράγουμε ρήματα από άλλα μέρη του λόγου ή άλλα ρήματα.
  • Θα συνειδητοποιήσουμε το ρόλο του ρήματος σε μια αφήγηση και πόσο σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου ρήματος σε ένα αφηγηματικό κείμενο.
  • ­
  • Θα διαβάσουμε και θα γράψουμε αφηγήσεις για το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά: βασικό στοιχείο πρότασης, ρηματική φράση, ενικός, πληθυντικός, πρόσωπα ρημάτων, ενεργητική διάθεση ρημάτων, παθητική διάθεση ρημάτων, μέση διάθεση ρημάτων, ουδέτερη διάθεση ρημάτων, χρονική βαθμίδα, περιγραφή προσώπων, προθήματα, επιθήματα, έκφραση σκέψεων, έκφραση συναισθημάτων.
 

 


 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
  
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου