Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - 4η ενότητα: Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου

Σ' αυτή την ενότ­ητα:

  • Θα μιλήσουμε για το ρόλο του ουσιαστικού και του επιθέτου στην πρόταση.
  • Θα μάθουμε τις διαφορετικές κλίσεις των ουσιαστικών και των επιθέτων.
  • Θα αντιληφθούμε πώς λειτουργούν οι βασικότεροι μηχανισμοί δημιουργίας λέξεων, η παραγωγή και η σύνθεση.
  • Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε περιγράφοντας τη διατροφή μας σήμερα.
  • ­
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά:ονοματική φράση, ρηματική φράση, απλή μορφή, διευρυμένη μορφή, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο, συμπλήρωμα, φυσικό γένος, γραμματικό γένος, ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική, δικατάληκτα, τρικατάληκτα, ισοσύλλαβα, ανισοσύλλαβα, πρόθημα, παράγωγη λέξη, συνθετικό, κατάληξη.
 
 
 


 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου