Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Α' Γυμνασίου) - 1η ενότητα: Πρώτες μέρες σ' ένα νέο σχολείο


Σ' αυτή την ενότητα: ­­
  • Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τους παράγοντες της επικοινωνίας (ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με ποιο θέμα, πού και πότε).
  • Θα μελετήσουμε ποικίλους κώδικες επικοινωνίας.
  • Θα γνωρίσουμε διάφορα είδη προτάσεων.
  • Θα διαβάσουμε, θα μιλήσουμε και θα γράψουμε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα από τις πρώτες μέρες στο νέο σχολείο, το Γυμνάσιο.
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά:
ανταλλαγή μηνυμάτων, πομπός, δέκτης, κώδικας, προφορική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία, σήματα, πολυτροπικά κείμενα, απλή πρόταση, ελλειπτική πρόταση, επαυξημένη πρόταση, αποφαντικές προτάσεις, ερωτηματικές προτάσεις, επιφωνηματικές προτάσεις, ακροατής, συνθήκες επικοινωνίας, καταφατικές προτάσεις, αρνητικές προτάσεις.
 
 


 
 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου