Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ιστορία (Ε' Δημοτικού). ΣΤ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ.Περιεχόμενα ενότητας:
  • Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.
Τα μέτρα για την προστασία των γε­ωργών δεν εφαρμόζονται. Η πρωτεύουσα αποξενώνεται από τις αγροτικές επαρχίες της. Ο στρατός αποδυναμώνεται, ο λαός δυσαρεστείται και τα οικονομικά του κράτους παραλύουν.
  • Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία.   
Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά. Ο Αλέξιος Α' ο Κομνηνός απομακρύνει τους Νορμανδούς.
  • Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.   
Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν την Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να ιδρύσουν τέσσερα νέα κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη.
  • Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
Η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται και ξαναγίνεται πρωτεύουσα του βυζαντινού κράτους. Τώρα όμως αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα και απειλείται από περισσότερους εχθρούς.
  • Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.
Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση,την οποία διατηρεί ακόμη και στα χρόνια της παρακμής.
  • Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται στα ανατολικά σύνορα. Επεκτείνονται γρήγορα και δημιουργούν δικό τους κράτος στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική. Πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη και θέλουν να την κάνουν πρωτευουσά τους.
  • Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας στην Πόλη. Όλοι τον δέχονται με ανακούφιση και στηρίζουν τις ελπίδες  τους σ' αυτόν. Κι εκείνος κάνει ό,τι είναι δυνατό για τη διαφύλαξη και τη σωτηρία της.
  • Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.
Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β' πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη και ζητά την παράδοση της. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος οργανώνει  την άμυνα με λίγους αποφασισμένους υπερασπιστές και αρνείται την παράδοση της πόλης και την υποδούλωση των κατοίκων της.
  • Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.
Η πολιορκία στενεύει και η αγωνία των πολιορκημένων μεγαλώνει. Ο Μωάμεθ κάνει νέες προτάσεις για παράδοση, αλλά η απάντηση των Βυζαντινών είναι αρνητική. Οι Τούρκοι κάνουν τη μεγάλη επίθεση και η Πόλη πέφτει στα χέρια τους.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζάντιο, παρακμή, κατακτητές, άλωση, Φράγκοι, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, Θεσσαλονίκη, Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη.
 
  
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου