Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ιστορία (Ε' Δημοτικού). Γ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ.Περιεχόμενα ενότητας:
  • Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
Στις αρχές του 6ου­ αιώνα, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει προβλήματα. Γότθοι και Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά συνορά της. Ο Ιουστινιανός κάνει μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τη νομοθεσία για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα.
  • Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα».    
Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού ενόχλησαν τους προνομιούχους και τους Δήμους, που αντέδρασαν και προκάλεσαν ταραχές στην Πόλη. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα στήριξε τον Ιουστινιανό και τον έπεισε να μην παραιτηθεί. Η αυτοκρατορική φρουρά έπνιξε στο αίμα τη «στάση του νίκα».
  • Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
Μετά τη «στάση του νίκα» μεγάλο μέρος της Πόλης ξαναχτίζεται. Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο έργο. Η Μεγάλη Εκκλησία γίνεται κέντρο της θρησκευτικής και της εθνικής ζωής του Βυζαντίου.
  •  Το βυζαντινό κράτος φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.
Ο Ιουστινιανός κλείνει συνθήκες ειρήνης στην Ανατολή και στρέφεται κατά των κατακτητών της Δύσης. Η αυτοκρατορία φτάνει στα παλιά της σύνορα. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι εξαντλούν το κράτος και το εκθέτουν σε νέους κινδύνους.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινό Κράτος, Ιουστινιανός, δήμοι, στάση του νίκα, Αγία Σοφία.
 
 


 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου