Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ιστορία (Ε' Δημοτικού). Ζ'. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.Περιεχόμενα ενότητας:
  • Η βυζαντινή Κύπρος.
Η συμβολή της Κυπρου στην αναχαίτιση των εχθρών του Βυζαντίου ήταν μεγάλη. Στο έδαφος της έγιναν σκληρές πολεμικές συγκρουσεις και το νησί γνώρισε μεγάλες καταστροφές. Με ιδιαίτερη συνθήκη το νησί ανακηρύχτηκε «ουδέτερο και αυτοδιοικούμενο».
  • Η διπλωματία των Βυζαντινών.­
Οι Βυζαντινοί εξασφάλιζαν την ειρηνική συνύπαρξη με τους γειτονικούς τους λαούς με πολλούς διπλωματικούς τρόπους. Αυτοί οι τρόποι όμως ήταν αποδοτικοί, οσο το κράτος τους ηταν οικονομικά και στρατιωτικά ακμαίο.
  • Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία
Η ζωή της γυναίκας στο Βυζάντιο επηρεαζόταν από τους νόμους και τις συνήθειες της εποχής, που την ήθελαν κατώτερη από τον άνδρα. Με την επίδραση του χριστιανισμού και την πάροδο του χρόνου όμως η θέση των γυναικών βελτιώθηκε και η παρουσία τους στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου ήταν σημαντική.
  • Η βυζαντινή τέχνη.
«Το Βυζάντιο, με τα έργα της τέχνης του, άφησε στον κόσμο τη μεγαλοπρεπέστερη και διαρκέστερη κληρονομιά του».(Στήβεν Ράνσιμαν)
  • Η παιδεία στο Βυζάντιο.    
Η ανώτερη και η ανώτατη εκπαίδευση των Βυζαντινών γίνεται σε κρατικές και εκκλησιαστικές σχολές καθώς και στα πανεπιστήμια. Η βυζαντινή παιδεία ξεπέρασε τα όρια της αυτοκρατορίας και έδωσε το φως της σε όλη την Οικουμένη.
  • Η γλώσσα των βυζαντινών.    
Η γλώσσα των Βυζαντινών, στη διάρκεια της χιλιόχρονης ζωής της αυτοκρατορίας, πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης και πήρε σχεδόν τη μορφή που μιλάμε σήμερα. Το Βυζάντιο, δηλαδή, έγινε ο κρίκος που ένωσε την αρχαία με τη νέα ελληνική γλώσσα.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Κύπρος, διπλωματία, γυναίκα, τέχνη, παιδεία, γλώσσα.
  
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου